Registration upon place of stay of foreigners and stateless persons arriving in the Republic of Azerbaijan

Foreigners and stateless persons temporarily staying in the Republic of Azerbaijan for a period of more than 10 days should get registered upon place of stay.

For this purpose administration of  the place of stay of a foreigner or stateless person (hotel, sanatorium, rest home, boarding house, camping, tourist base, hospital or any such public places) or owner of the apartment or other residential area (“receiving party”) within ten days after arrival of a foreigner or a stateless person in the country should submitapplication form on his/her registration upon place of stay and copy of his/her passport (other border crossing document) to the State Migration Service of the Republic of Azerbaijan via official webpage (www.migration.gov.az) of the State Migration Service of the Republic of Azerbaijan, e-mail (qeydiyyat@migration.gov.az) or in person.

Foreigners and stateless persons can apply themselves for registration upon place of stay in aforementioned way.

After reception of the application form the State Migration Service of the Republic of Azerbaijan immediately by entering data of a foreigner or stateless person to Unified Migration Information System registers them upon place of stay and informs the applicant about it within 1 business day.

Foreigners and stateless persons are registered for the following periods:

  • Persons arriving upon visa - for the period of stay indicated on visa;
  • Persons arriving under visa-free regime – for 90 days.

No state fee is required for foreigners’ and stateless persons’ registration upon place of stay.

When foreigners and stateless persons leave the place of stay, receiving party or the person himself/herself should give information about it to the State Migration Service of the Republic of Azerbaijan and according to this information they are de-registered upon place of stay. When registration period expires, foreigners and stateless persons are considered as de-registered. 

When a foreigner or stateless person changes place of stay he/she should get registered upon new place of stay in the aforementioned way.

“Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyathaqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi haqqında Əsasnamə”yə 6saylı Əlavə

 

 

 

Əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması haqqında

ƏRİZƏ-ANKET

Aşağıdakı məlumatları nəzərə alaraq, əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin olduğu yer üzrə qeydiyyata alınmasını xahiş edirəm:

1. Əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs haqqında məlumatlar:

1.1. soyadı

1.2. adı

1.3. atasının adı

1.4. doğulduğu tarix (gün, ay, il)

1.5. cinsi

1.6. hansı ölkədən gəlmişdir

1.7. vətəndaşlıq mənsubiyyəti

1.8. pasportun nömrəsi və etibarlılıq müddəti

1.9. daimi yaşadığı ölkə

1.10. əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin ölkəyə daxil olduğu tarix (gün, ay, il)

1.11. əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin ölkədə müvəqqəti olma müddəti

 

1.11.1. Viza əsasında:

vizanın etibarlılıq müddəti –

vizadakı qalma müddəti –

 

 

 

 

 

 

 

1.11.2. Viza tələb olunmayan qaydada:

ölkədə qalacağı müddət –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Qəbul edən hüquqi və ya fiziki şəxs haqqında məlumatlar:

 

2.1. hüquqi şəxs olduqda – hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı:

 

 

 

2.2. fiziki şəxs olduqda – soyadı, adı və atasının adı, ünvanı, şəxsiyyətini təsdiq

 edən sənəd haqqında məlumatlar (seriya, nömrə)

 

 

 

 

3. Qəbul edən tərəfin imzası

4. Qəbul edən tərəfin telefon nömrəsi

 

5. Ərizənin verildiyi tarix

 

Search in archive